Gwarancja

Ogólne warunki gwarancji

1. Gwarancja obowiązuje od daty zakupu w sklepie iFORM. Gwarancja dotyczy szafek kuchennych użytkowanych wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.

2-letnią gwarancją objęte są elementy szafek kuchennych:

 • boki
 • wieńce górne, dolne i środkowe,
 • półki,
 • elementy szuflad z płyty laminowanej,
 • ściany tylne,
 • fronty z płyty laminowanej w kolorze korpusów.

Pozostałe fronty oferowane w naszym sklepie objęte są dwuletnią gwarancją.

Gwarancją dożywotnią producenta objęte są zawiasy, systemy szuflad i podnośników firmy BLUM.

2. Towar przed wysłaniem do Klienta podlega dokładnemu sprawdzeniu pod względem jakości określonej w warunkach technicznych dostępnych na naszej stronie. Wszelkie braki ilościowe akcesoriów montażowych lub elementów meblowych, a także błędnie zrealizowane Zamówienie powinny zostać zgłoszone do BOK Sklepu w terminie nie później niż do 3 dni od chwili odbioru towaru.

3. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne elementów szafek, których nie zgłoszono przy odbiorze.

4. Gwarant nie odpowiada za wady/uszkodzenia powstałe w wyniku działań czynników zewnętrznych, a w szczególności związanych z:

 • życiem szafek niezgodnie z przeznaczeniem,
 • niewłaściwym składowaniem szafek,
 • instalacją/montażem szafek niezgodną z instrukcją montażu,
 • zastosowaniem akcesoriów nie przewidzianych instrukcją Gwaranta,
 • uderzeniem ciał obcych, pożarem, zalaniem lub innymi zdarzeniami (siłą wyższą),
 • zalania szafek wodą lub inną cieczą (szczególnie niebezpieczne dla mebli mogą być roztwory aktywne chemicznie np.: kwasy, barwniki, płyny do pielęgnacji ciała),
 • wykonania napraw lub przeróbek szafek przez Klienta we własnym zakresie,
 • mechanicznego uszkodzenia szafek (np. porysowanie, przypalenie, rozcięcie itp.).

5. Usterki powierzchni nieistotne dla użytkowania kuchni i całkowicie niewidoczne po zmontowaniu zabudowy, nie mogą być podstawą rozliczeń gwarancyjnych.

6. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi /np. odcień wybarwienia okleiny/, które wynikają z niewłaściwie ustawionych parametrów monitora lub przeglądarki internetowej Klienta, nie stanowią podstawy do reklamacji.

7. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie przesłanego wraz z Towarami, wypełnionego we właściwy sposób formularza reklamacji. Bez załączonego, właściwie wypełnionego formularza reklamacje nie będą rozpatrywane. Dokumentem koniecznym do zgłoszenia reklamacji jest dokument zakupu (Faktura vat).

8. Formularz reklamacji w wersji do wydrukowania znajduje się na stronach www.iform.com.pl w dziale "Pliki do pobrania".

9. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym Towarem.

10. W przypadku uzasadnionej reklamacji, wadliwy element szafki zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania asortymentu), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne dostępne w Sklepie Towary do wyboru. 
W przypadku wprowadzenia zmian konstrukcyjnych dopuszcza się możliwość dokonania naprawy Mebla zgodnie z nową technologią.

11. W wyjątkowych okolicznościach reklamacja będzie rozpatrywana na podstawie pisemnego oświadczenia, które należy dołączyć do odsyłanej paczki.

12. W pisemnym, podpisanym przez reklamującego, oświadczeniu należy podać:

 1. numer Klienta;
 2. dokładny adres (ulica, numer domu, kod, miejscowość);
 3. nazwę, numery, ilość, Towarów, które są reklamowane;
 4. powód reklamacji;
 5. jeśli Klient będzie chciałby ewentualny zwrot pieniędzy został dokonany przelewem, to również nr konta i dane właściciela konta.

13. Zwracany w ramach reklamacji Towar należy odesłać na adres Sklepu.

14. Nie będą przyjmowane paczki wysłane do Sklepu na jego koszt oraz za pobraniem.

15. Towary należy odsyłać w formie listu poleconego lub paczki ekonomicznej.

16. W przypadku reklamacji koszty opłaty pocztowej reklamowanego Towaru zostaną zwrócone po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

17. Wszelkie wątpliwości związane z reklamacjami można wyjaśniać pod adresem sklep@iform.com.pl, pod numerem telefonu 94 3424985 lub tel. kom. +48 519 484 130. Opłata zgodna z taryfą operatora, serwis telefoniczny jest czynny pon.-pt. godz. 7:00-15:00.

18. Zgodnie z przepisem art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176) niniejsza gwarancja na sprzedane szafki będące towarem konsumpcyjnym nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z niezgodności towaru z umową.


Wpisy na blogu