Projekt instalacji?

www.iform.com.pl

Projektując kuchnię należy wziąć pod uwagę usytuowanie instalacji elektrycznej, gazowej oraz wodno-kanalizacyjnej. Planowanie zabudowy kuchni warto przemyśleć jeszcze przed remontem i ustalić rozmieszczenie przyłączy do instalacji zmywarki, piekarnika, zlewozmywaka czy lodówki. Odpowiednie ich zaplanowanie uchroni przed komplikacjami w trakcie montażu mebli.Instalacja elektryczna

Chłodziarki, zamrażarki, kuchenki mikrofalowe, wyciągi, pochłaniacze, piekarniki zabudowane w szafach bocznych, oświetlenie jarzeniowe i halogenowe zasilane są z gniazdek 230V z kołkiem zerującym. Gniazdka powinny znajdować się nad szafką z urządzeniem na wysokości min. 216 cm (przy szafkach wiszących o wysokości 72 cm) oraz na wysokości min. 230 cm (przy szafkach wiszących o wysokości 87 cm), zaś przy cokole 15cm odpowiednio 221 i 235cm.

Do gniazdka na wysokości 230cm i 235cm konieczny jest przedłużacz o długości co najmniej 150 cm.

Zmywarki, chłodziarki i zamrażarki instalowane pod płytą roboczą zasilane są z gniazdek 230V z kołkiem zerującym umieszczonych za szafkami sąsiadującymi z urządzeniem, w centrum obrysu szafki na wysokości 55-60 cm.

Piekarnik z płytą gazową zasilany jest z gniazdka 230V z kołkiem zerującym umieszczonego za szafką sąsiadującą z urządzeniem, w centrum obrysu szafki na wysokości 55-60cm od podłogi.

Piekarnik oraz chłodziarka w szafie bocznej niskiej (szafki o wysokości 136 cm) zasilane są z gniazdka 230V z kołkiem zerującym, umieszczonego za szafką sąsiadującą z urządzeniem w centrum obrysu szafki na wysokości 55-60 cm.

Piekarniki wybranych firm i płyty ceramiczne (wszystkie) nie posiadają własnego przewodu zasilającego, płyta ceramiczna współpracująca z piekarnikiem zasilana jest napięciem 380V, przewodem wyprowadzonym ze ściany za szafką z piekarnikiem na wysokości 20 cm. Przewód o przekroju pojedynczej żyły 2,5 mm kw. powinien mieć 150 cm długości. W taki sam sposób zasilana jest płyta ceramiczna z własnym sterowaniem. Pobór mocy z płyty ceramicznej wynosi 7 kW, natomiast płyty ceramicznej z piekarnikiem 10 KW.

Dodatkowe gniazda użytkowe na ścianie pod szafkami wiszącymi powinny być umieszczone na wysokości 100-130 cm. Gniazdka do zasilania urządzeń muszą być dostępne przez otwór w tylnej ściance szafki sąsiadującej z urządzenie. Niedozwolone jest zabudowywanie gniazdek elektrycznych bez dostępu do nich. Instalacja elektryczna musi posiadać zabezpieczenia odpowiednie do zainstalowanej mocy.

Instalacja wodna

Ujęcie wody zimnej i ciepłej do baterii ściennej powinno znajdować się na wysokości 110-115 cm, natomiast zawory odcinające ujęcie wody zimnej i ciepłej do baterii w płycie roboczej na wysokości 60 cm (w centrum obrysu szafki zlewozmywakowej).

Zawór odcinający ujęcie wody zimnej do zmywarki powinien znaleźć się za szafką zlewozmywakową na wysokości 60 cm (za szafką sąsiadującą z urządzeniem). Ujęcie wody do zmywarki nie musi być za szafką zlewozmywakową, gdy odległość jest większa niż 2m. Wówczas zmywarka posiada własny zawór i syfon na ścianie za szafką obok zmywarki.

Odpływ wody ściekowej winien być usytuowany za szafką zlewozmywakową, na wysokości około 50cm. Zmywarka powinna być usytuowana w odległości nie większej niż 1,5 m od odpływu Odpływ zmywarki podłączony jest do króćca na syfonie uniwersalnym zlewozmywaka.

Instalacja gazowa

Przewód gazowy powinien być doprowadzony do tylnej krawędzi płyty gazowej. Obowiązujące przepisy pozwalają na stosowanie elastycznych przyłączy gazowych posiadających polski atest. Kuchenka gazowa wolnostojąca powinna być przed rozpoczęciem montażu trwale ustawiona na podstawie, aby jej górna krawędź obudowy była na wysokości ca 86-87 cm.

Instalacja wentylacyjna:

Pochłaniacz z recyrkulacją powietrza – działa bez podłączenia do kanałów wentylacyjnych. Opary pochłaniane są przez filtr węglowy. Dolna krawędź pochłaniacza musi znajdować się na wysokości min. 75 cm nad płytą gazową i min. 65 cm nad płytą elektryczną. WKanał wlotu wyciągu podłączonego do instalacji wyciągowej musi znajdować się powyżej górnej krawędzi szafek wiszących, w osi wyciągu lub w jej pobliżu. Pomieszczenie kuchenne powinno bezwzględnie posiadać wentylację ogólną (kratka z kanałem wentylacyjnym) niezależnie od kanału odciągowego z wyciągu. Przyłączenie urządzeń do instalacji może być wykonywane wyłącznie przez instalatorów posiadających wymagane uprawnienia.

Właściwe usytuowanie przyłączy przedstawia rysunek poniżej:

uchwyty kuchenne uchwyt kuchenny uchwyt kuchnia szafki kuchenne meble kuchenne


Wpisy na blogu